Procon Insurance Brokers || Child: illness and Injury | Kind: Siekte en Besering | Insurance | Versekering

kinders, welstand, beskerm, skrape, snye, genees, ernstige siektes, siektes, beserings, finansiele, kind, siekte en beseringsvoordeel, dek siektes, enkelbedrag, omskrewe gevreesde siekte, inkorting, infeksie,eis, eisgebeurtenisse, uniek, mark, kindervoordele, kanker, orgaanversaking, crohn se siekte, epilepsie, anoreksie, ongelukke, hoofbeserings, ribfrakture, vuurwapenskietwonde, vuurwapen, skietwonde, hondbytwonde, bytwonde, honde, amperverdrinking, inkortings, verlies van sig, gehoorverlies, spraakverlies, verlies van die gebruik van ledemate, ledemate, infeksies,hondsdolheid, serebrale malaria, tetanus, breinvliesontsteking, ebola-virus, ise, intensiewesorgeenheid, vergiftiging, slangbyt, enige siektes, kindervoordeel, kindervoordele, medies, bekostigbaar, finansiele adviseur, geakkrediteerde makelaar, kind:siekte- en beseringsvoordeel, poliskwotasie, polis, kwotasie, skool dae, skool, sport beserings, rugby, sport, sokker, child, illness, injury, comprehensive cover, claim events, scrapes, cuts, heal, serious illnesses, financial, benefit, children, covers, financial strain, lump sum, dread disease, impairment, infection, market, needs, policy, children's policy, standard, cancer, heart surgery, loss of sight, meningitis, dog bites, gunshot wounds, rib fractures, tetanus, anorexia, crohn's disease, ebola virus, catch all claim event, other diseases, payment, school years, organ failure, ulcerative colitis, epilepsy, near-drowning, head injuries, hearing, loss of the use of limbs, rabies, lockjaw, cerebral malaria, congo fever, yellow fever, icu, accidental poisoning, snakebite, any disease, school years, cover, coverd, physical examination, leukaemia, brain injury, long term effects, burns, burn, psychologists, physical and occupational therapists, reconstructive surgeons, hospital, trauma ward, intensive care unit, head, face, neck, permanent brain damage, lack of oxygen, irreversible brain damage, affordable, financial strain, sport, soccer, rugby, football, hockey, netball, cricket, gymnastics, procon,versekeringsmakelaars, versekering, makelaar in pretoria, finansiele dienste, financial services, insurance brokers, procon insurance brokers, procon, pretoria.
kinders, welstand, beskerm, skrape, snye, genees, ernstige siektes, siektes, beserings, finansiele, kind, siekte en beseringsvoordeel, dek siektes, enkelbedrag, omskrewe gevreesde siekte, inkorting, infeksie,eis, eisgebeurtenisse, uniek, mark, kindervoordele, kanker, orgaanversaking, crohn se siekte, epilepsie, anoreksie, ongelukke, hoofbeserings, ribfrakture, vuurwapenskietwonde, vuurwapen, skietwonde, hondbytwonde, bytwonde, honde, amperverdrinking, inkortings, verlies van sig, gehoorverlies, spraakverlies, verlies van die gebruik van ledemate, ledemate, infeksies,hondsdolheid, serebrale malaria, tetanus, breinvliesontsteking, ebola-virus, ise, intensiewesorgeenheid, vergiftiging, slangbyt, enige siektes, kindervoordeel, kindervoordele, medies, bekostigbaar, finansiele adviseur, geakkrediteerde makelaar, kind:siekte- en beseringsvoordeel, poliskwotasie, polis, kwotasie, skool dae, skool, sport beserings, rugby, sport, sokker, child, illness, injury, comprehensive cover, claim events, scrapes, cuts, heal, serious illnesses, financial, benefit, children, covers, financial strain, lump sum, dread disease, impairment, infection, market, needs, policy, children's policy, standard, cancer, heart surgery, loss of sight, meningitis, dog bites, gunshot wounds, rib fractures, tetanus, anorexia, crohn's disease, ebola virus, catch all claim event, other diseases, payment, school years, organ failure, ulcerative colitis, epilepsy, near-drowning, head injuries, hearing, loss of the use of limbs, rabies, lockjaw, cerebral malaria, congo fever, yellow fever, icu, accidental poisoning, snakebite, any disease, school years, cover, coverd, physical examination, leukaemia, brain injury, long term effects, burns, burn, psychologists, physical and occupational therapists, reconstructive surgeons, hospital, trauma ward, intensive care unit, head, face, neck, permanent brain damage, lack of oxygen, irreversible brain damage, affordable, financial strain, sport, soccer, rugby, football, hockey, netball, cricket, gymnastics, procon,versekeringsmakelaars, versekering, makelaar in pretoria, finansiele dienste, financial services, insurance brokers, procon insurance brokers, procon, pretoria.
kinders, welstand, beskerm, skrape, snye, genees, ernstige siektes, siektes, beserings, finansiele, kind, siekte en beseringsvoordeel, dek siektes, enkelbedrag, omskrewe gevreesde siekte, inkorting, infeksie,eis, eisgebeurtenisse, uniek, mark, kindervoordele, kanker, orgaanversaking, crohn se siekte, epilepsie, anoreksie, ongelukke, hoofbeserings, ribfrakture, vuurwapenskietwonde, vuurwapen, skietwonde, hondbytwonde, bytwonde, honde, amperverdrinking, inkortings, verlies van sig, gehoorverlies, spraakverlies, verlies van die gebruik van ledemate, ledemate, infeksies,hondsdolheid, serebrale malaria, tetanus, breinvliesontsteking, ebola-virus, ise, intensiewesorgeenheid, vergiftiging, slangbyt, enige siektes, kindervoordeel, kindervoordele, medies, bekostigbaar, finansiele adviseur, geakkrediteerde makelaar, kind:siekte- en beseringsvoordeel, poliskwotasie, polis, kwotasie, skool dae, skool, sport beserings, rugby, sport, sokker, child, illness, injury, comprehensive cover, claim events, scrapes, cuts, heal, serious illnesses, financial, benefit, children, covers, financial strain, lump sum, dread disease, impairment, infection, market, needs, policy, children's policy, standard, cancer, heart surgery, loss of sight, meningitis, dog bites, gunshot wounds, rib fractures, tetanus, anorexia, crohn's disease, ebola virus, catch all claim event, other diseases, payment, school years, organ failure, ulcerative colitis, epilepsy, near-drowning, head injuries, hearing, loss of the use of limbs, rabies, lockjaw, cerebral malaria, congo fever, yellow fever, icu, accidental poisoning, snakebite, any disease, school years, cover, coverd, physical examination, leukaemia, brain injury, long term effects, burns, burn, psychologists, physical and occupational therapists, reconstructive surgeons, hospital, trauma ward, intensive care unit, head, face, neck, permanent brain damage, lack of oxygen, irreversible brain damage, affordable, financial strain, sport, soccer, rugby, football, hockey, netball, cricket, gymnastics, procon,versekeringsmakelaars, versekering, makelaar in pretoria, finansiele dienste, financial services, insurance brokers, procon insurance brokers, procon, pretoria.
kinders, welstand, beskerm, skrape, snye, genees, ernstige siektes, siektes, beserings, finansiele, kind, siekte en beseringsvoordeel, dek siektes, enkelbedrag, omskrewe gevreesde siekte, inkorting, infeksie,eis, eisgebeurtenisse, uniek, mark, kindervoordele, kanker, orgaanversaking, crohn se siekte, epilepsie, anoreksie, ongelukke, hoofbeserings, ribfrakture, vuurwapenskietwonde, vuurwapen, skietwonde, hondbytwonde, bytwonde, honde, amperverdrinking, inkortings, verlies van sig, gehoorverlies, spraakverlies, verlies van die gebruik van ledemate, ledemate, infeksies,hondsdolheid, serebrale malaria, tetanus, breinvliesontsteking, ebola-virus, ise, intensiewesorgeenheid, vergiftiging, slangbyt, enige siektes, kindervoordeel, kindervoordele, medies, bekostigbaar, finansiele adviseur, geakkrediteerde makelaar, kind:siekte- en beseringsvoordeel, poliskwotasie, polis, kwotasie, skool dae, skool, sport beserings, rugby, sport, sokker, child, illness, injury, comprehensive cover, claim events, scrapes, cuts, heal, serious illnesses, financial, benefit, children, covers, financial strain, lump sum, dread disease, impairment, infection, market, needs, policy, children's policy, standard, cancer, heart surgery, loss of sight, meningitis, dog bites, gunshot wounds, rib fractures, tetanus, anorexia, crohn's disease, ebola virus, catch all claim event, other diseases, payment, school years, organ failure, ulcerative colitis, epilepsy, near-drowning, head injuries, hearing, loss of the use of limbs, rabies, lockjaw, cerebral malaria, congo fever, yellow fever, icu, accidental poisoning, snakebite, any disease, school years, cover, coverd, physical examination, leukaemia, brain injury, long term effects, burns, burn, psychologists, physical and occupational therapists, reconstructive surgeons, hospital, trauma ward, intensive care unit, head, face, neck, permanent brain damage, lack of oxygen, irreversible brain damage, affordable, financial strain, sport, soccer, rugby, football, hockey, netball, cricket, gymnastics, procon,versekeringsmakelaars, versekering, makelaar in pretoria, finansiele dienste, financial services, insurance brokers, procon insurance brokers, procon, pretoria.

 Any product information [legal and / or technical] on this webpage is subject to change from time to time. This webpage is a summary of some financial products / different product features and is not to be construed as advice by Procon Insurance Brokers. Any recommendations made must take into consideration your specific needs and personal circumstances.

Enige produk inligting [wetlik en / of tegnies] op hierdie webblad is van tyd tot tyd aan verandering onderhewig. Hierdie webblad is ’n opsomming van sommige finansiële produkte / verskeie produkte se kenmerke en moet nie as advies deur Procon Versekeringsmakelaars beskou word nie.  Enige aanbevelings wat gemaak word, moet jou spesifieke behoeftes en persoonlike omstandighede in ag neem. Procon. Versekeringsmakelaars. Pretoria.

Personal & Family Cover: Risk - Child illness and injury

Your Partner in your Child’s first 19 years

Mrs. Clark was sitting in her office when the phone rang. “Mrs. Clark, Your son, Jack, was injured during rugby practice. His shoulder may be badly hurt. He is going to Eugene Marais Hospital. Please go to the emergency room right away.” Jill tried to remain composed, but could feel panic creeping through her body. With her breathing shallow and heart pounding, she dropped everything and tried to remember how to get to the hospital.

In the past, Jack had only experienced scrapes and bruises, like most kids his age. Mrs. Clark was hesitant to let him play a rough sport like rugby that requires considerable physical contact. Nevertheless, she chose not to keep him from playing his favorite sport. Now she was facing her child’s first major injury.

Let us at Procon help you to structure an illness and injury policy for your child so you can have peace of mind:

  • This benefit is available from your child’s first birthday and provides cover until his or her 19th birthday.
  • This is particularly important for active children, as a fracture, head-injury and coma claim events would provide cover for accidents often associated with playing extreme sports.
  • The product is affordable with the premium for R300 000 cover being roughly only R35 a month.
  • Furthermore, if your child is admitted to the ICU unit of a hospital for at least 48 hours following events like accidental poisoning or a snakebite, the benefit enables you to claim under the ICU claim event.
  • Your policy will include events like near-drowning, head-injuries, uncontrolled epilepsy and major burns.
  • Some other examples of what your policy will include: Diseases, such as cancer, organ failure, Crohn’s disease, epilepsy and anorexia.
  • Injuries or accidents, such as head injuries, rib fractures, gunshot wounds, dog bites and near drowning.
  • Impairments, such as loss of sight, hearing, speech and loss of the use of limbs.
  • Infections, such as rabies, cerebral malaria, tetanus, meningitis and the Ebola virus.
  • The catch-all claim event provides cover for any other diseases or injuries, not specifically listed, but which are severe enough to warrant a payment.
Considering the comprehensive nature of the cover and the affordability of the premium, this financial product will be a valuable addition to any parent’s risk and wealth portfolio. Contact Procon for assistance