Procon Insurance Brokers || Life Stages

Life Stages

So, how do you begin to address all the different financial issues in your life?

By providing you with appropriate financial products for every stage of your life.

life Insurance.loss of income.one package.full cover.budget insurance. versekering. procon. versekeringsmakelars.korttermyn.short term.temporally income. disability, investments,retirement annuity,car insurance, laptop insurance,medical cover,will,

 Single

 • Risk Life/ Dood met siekte,ongeluk,besering ens.. 
 • Combined Benefits - Loss of Income /   Gekombineerde voordele-verlies van inkomste as gevolg van kanker,hartaanval,ongeluk, ongeskiktheid ens..en die kostes van 'n fasiliteit vir die versorging van verswaktes na aftree ouderdom.      
 • Tight Budget /  'n Nie omvattende bekostigbare gekombineerde voordeel plan.
 • Future Cover  Jy kan in die toekoms jou voordele asook jou lewensdekking verhoog sonder bewys van versekerbaarheid. 
 • Seriously ill /  Siekte of besering 
 • Risk Disability /  Omvattende dekking teen inkomsteverlies deur 'n enkelbedrag uit te betaal voor aftrede,of /en 'n maandelikse inkomste na aftrede. Dit hang af van u plan keuse.  
 • Package Sudent /'n Versekerings paket vir studente
 • Student Professional / 'n Versekerings paket vir toekomstige professionele persone.
 • Investment /  Verskeie beleggings moontlikhede
 • Retirement Annuity /  Aftree Annuïteit
 • Short Term [Car,Cell, Laptop etc.] /  Persoonlike versekering - huisinhoud,motorvoertuig,ens..
 • Health & Medical Cover Mediese fonds Kyk na jou voorgeskrewe minimum voordele [VMV] 
 • Will / Testament - jy het een nodig as jy iets wil nalaat vir jou ouers, broers of susters. 
 • Contact Procon

Save in order to cover any unforeseen circumstances, car, own place, an overseas trip or to pay off your study loan. You may find yourself in a situation where you may lose your ability to pay your rental for a month or so. Consider how you'd cope financially if you became permanently disabled. You should think about planning for your retirement. The earlier you start the better and the more aggressively you can invest your money.Start a savings plan and make sure you have enough risk cover (insurance) to protect your future income. Understand the details of your company’s pension scheme if there is one.

Income Tax on income protection policies. Any income paid by these policies will be exempt from tax; this means that any income you receive from a claim will be paid to you tax-free. Any contributions you are making towards your retirement annuities qualify as a deduction from your taxable income.

Procon. Insurance. Versekering. Insurance Brokers.Versekeringsmakelaars.Financial Adviser. Finansiële Adviseur.
siekte,ongeluk,besering,verlies van inkomste,kanker,hartaanval,ongeskiktheid,aftree ouderdom,sonder bewys van versekerbaarheid,maandelikse inkomste,inkomsteverlies,gekombineerde voordele,spesifiek vir vrouelewens,female,woman,vrou,dame,onderwyskostes,spaarplanne,beleggings, aftree annuiteit,motorvoertuig,

 Single and Established /Established

 • Risk Life / Dood met siekte,ongeluk,besering ens.. 
 • Combined Benefits - Loss of Income / Gekombineerde voordele-verlies van inkomste as gevolg van kanker,hartaanval,ongeluk,  ongeskiktheid ens..en die kostes van 'n fasiliteit vir die versorging van verswaktes na aftree ouderdom.
 • Future Cover / Jy kan in die toekoms jou voordele asook jou lewensdekking verhoog sonder bewys van versekerbaarheid. 
 • Long Term Care / Die voordeel betaal die kostes van 'n fasiliteit vir die versorging van verswaktes.
 • Seriously ill / Siekte of besering 
 • Risk Disability / Omvattende dekking teen inkomsteverlies deur 'n enkelbedrag uit te betaal voor aftrede,of /en 'n maandelikse inkomste na aftrede. Dit hang af van u plan keuse.  
  • Tight Budget / 'n Nie omvattende bekostigbare gekombineerde voordeel plan.
 • Package [Professional] / Professionele persone
 • Female Individuality / 'n Omvattende kombinasie van voordele wat spesifiek op vrouelewens van toepassing is.
 • Risk Education / 'n Voordeel wat die werklike onderwyskostes dek tot na universiteit in die geval van dood of ongeskiktheid van die ouer,ouers of enige versekerde lewe. 
 • Savings / Spaarplanne
  • Education  'n Spaarplan vir onderwyskostes met byvoordele.
 • Investment / Verskeie beleggings moontlikhede
 • Retirement Annuity / Aftree Annuïteit
 • Short Term [Car,Cell, Laptop etc.] / Persoonlike versekering - huisinhoud,motorvoertuig,ens..
 • Short Term Business / Kommersiele versekering
 • Business Solutions / Moontlike besigheids komplikasies wat opgelos kan word deur gebruik te maak van versekeringsprodukte.
 • Health & Medical Cover / Mediese fonds
 • Bond Cover / Verband versekering met of sonder byvoordele of 'n paket versekering.
 • Estate / Waaruit bestaan 'n boedel,testament en trust - fidusiëre dienste.
 • Contact Procon

Single with or without children or married and financially established. Have you thought about further education for your children? You may find yourself in a situation where you may lose your ability to pay your bond or rent for a month or so. How would you cope financially if you became seriously ill, temporally disabled, or were retrenched?  Consider how you would cope financially if you became permanently disabled.  Is your company pension enough?

Income Tax on income protection policies. Any income paid by these policies will be exempt from tax; this means that any income you receive from a claim will be paid to you tax-free. Any contributions you are making towards your retirement annuities qualify as a deduction from your taxable income.

studie polis,study policy, female, woman, procon, versekeringsmakelaars, insurance broker, Insurance broker in Pretoria. Versekeringsmakelaar in Pretoria.

Getting Married

You may be thinking about having children. You should have a serious look at whether your personal and family cover is sufficient for your needs. You may find yourself in a situation where you may lose your ability to pay your bond or rent for a month or so. How would you cope financially if you became seriously ill, temporarily disabled, or were retrenched?  Consider how you would cope financially if you became permanently disabled?  Is your company pension enough?

Income Tax on income protection policies. Any income paid by these policies will be exempt from tax; this means that any income you receive from a claim will be paid to you tax-free. Any contributions you are making towards your retirement annuities qualify as a deduction from your taxable income.

Mortgage protection, insurance, verband versekering, procon, versekeringsmakelaars, insurance brokers, pretoria, bakkie, 4x4 versekering, double cab insurance, aftrede, ongeskiktheid, gevreesde siekte, trauma versekering, dood inkomste, verlies van inkomste, tydelike ongeskiktheid, aflegging, retrenchment, retirement,fisiese inkorting, funksionele inkorting, inkomste verlies, besigheid versekering, ra, ua, dread disease, financial adviser, financial planning, illness, siekte, mediese skema, medical aid, medquote, belastingvrye spaarplan,aftrede,opsies,kwotasie, quote, house contents, huis inhoud,

Buying a Home

 • Short Term [Car,Cell, Laptop etc.] /      Persoonlike versekering - huisinhoud,motorvoertuig,ens..        
 • Bond Cover /  Verband versekering met of sonder byvoordele of 'n paket versekering.
  • Loss of Monthly Income Temporally /  'n Maandelikse inkomste indien u vanwee siekte of besering tydelik ongeskik is om u beroep te beoefen.
  • Disability cover /  Omvattende dekking teen inkomsteverlies deur 'n enkelbedrag uit te betaal voor aftrede,of /en 'n maandelikse inkomste na aftrede. Dit hang af van u plan keuse.  
  • Impairment cover / 'n Toestand wat die funksionering van 'n persoon in die geheel beïnvloed.Dit sluit in gevreesde siektes en verlies van ledemate, Die voordeel is nie gekoppel aan jou inkomste nie.
  • Dread Disease Protection / 'n Enkelbedrag uitbetaling vir 'n eis wat toe te skryf is aan 'n gevreesde siekte
  • Family Protection / Lewensversekering met byvoordele
 • Tight Budget /  'n Nie omvattende bekostigbare gekombineerde voordeel plan.
 • Female Individuality /  'n Omvattende kombinasie van voordele wat spesifiek op vrouelewens van toepassing is.
 • Estate /  Waaruit bestaan 'n boedel,testament en trust - fidusiëre dienste.
 • Contact Procon

You may find yourself in a situation where you lose your ability to earn an income. How are you going to pay your bond?  How would you cope financially if you became seriously ill, temporarily disabled, or were retrenched?  Consider how you'd cope financially if you became permanently disabled?  You should have a look at bond cover.

Income Tax on income protection policies. Any income paid by these policies will be exempt from tax; this means that any income you receive from a claim will be paid to you tax-free. Any contributions you are making towards your retirement annuities qualify as a deduction from your taxable income.

insurance, procon, versekeringsmakelaars, insurance brokers, pretoria, retrenchment, accidental death,ongeluk besering, tax free savings,

 Starting a Family

 • Risk Life Dood met siekte,ongeluk,besering,ens..
 • Combined Benefits - Loss of Income /  Gekombineerde voordele-verlies van inkomste as gevolg van kanker,hartaanval,ongeluk, ongeskiktheid ens..en die kostes van 'n fasiliteit vir die versorging van verswaktes na aftree ouderdom.      
 • Seriously ill /  Siekte of besering 
  • Risk Temporary Income Loss /  'n Maandelikse inkomste indien u vanwee siekte of besering tydelik ongeskik is om u beroep te beoefen.
 • Risk Disability /  Omvattende dekking teen inkomsteverlies deur 'n enkelbedrag uit te betaal voor aftrede,of /en 'n maandelikse inkomste na aftrede. Dit hang af van u plan keuse.  
 • Female Individuality /  'n Omvattende kombinasie van voordele wat spesifiek op vrouelewens van toepassing is.
 • Risk Education /  'n Voordeel wat die werklike onderwyskostes dek tot na universiteit in die geval van dood of ongeskiktheid van die ouer,ouers of enige versekerde lewe. 
 • Savings /  Spaarplanne
  • Education /  n Spaarplan vir onderwyskostes met byvoordele.
 • Investment /  Verskeie beleggings moontlikhede
 • Retirement Annuity /  Aftree Annuïteit
 • Short Term [Car,Cell, Laptop etc.] /  Persoonlike versekering - huisinhoud,motorvoertuig,ens..
 • Health & Medical Cover /  Mediese fonds
 • Estate /  Waaruit bestaan 'n boedel,testament en trust - fidusiëre dienste.
 • Contact Procon

You're faced with university or tertiary-education costs. You should have a serious look at whether your personal and family cover is sufficient for your needs. You may need a new car or another property. You may find yourself in a situation where you may lose your ability to pay your bond or rent for a month or so. How would you cope financially if you became seriously ill, temporarily disabled, or were retrenched?  Consider how you would cope financially if you became permanently disabled.  Is your company pension enough? You should have a seriously look at future cover. Start planning for LTC [Long Term Care].

Income Tax on income protection policies. Any income paid by these policies will be exempt from tax; this means that any income you receive from a claim will be paid to you tax-free. Any contributions you are making towards your retirement annuities qualify as a deduction from your taxable income.

Retirement, Aftrede, Beleggings, Insurance broker in Pretoria. Versekeringsmakelaar in Pretoria.              Investment,

Empty Nest

Old age care [LTC – Long Term Care] Will your house be your retirement home or are you going to sell the property and move to a smaller home? Retirement is becoming a reality. Evaluate your retirement plan and ensure that you have a sufficiently diversified portfolio.

Income Tax on income protection policies. Any income paid by these policies will be exempt from tax; this means that any income you receive from a claim will be paid to you tax-free. Any contributions you are making towards your retirement annuities qualify as a deduction from your taxable income.

financial, insurance, business, retirement plans, investments, wealth, disability, dreaded disease, short term, long term care, education, ongeskiktheid, employee, partnership, pension, critical illness, cancer, lewensdekking, life insurance, verlies van inkomste, spaarplan, studiepolis, trauma, versekering, short term insurance, endowment, uitkeer polis, kar versekering, procon brokers, procon versekeringsmakelaars, breast cancer, risk, divorce, single, getting married, buying a home, bond cover, estate, job, business insurance, tight budget, university, study, professional, pension fund, provident fund, preservation fund, motor versekering, vehicle insurance, lewensversekering, funksionele verlies, permanent of tydelik fisies of beroep ongeskik, gevreesde siekte, versekering spesifiek vir 'n vrou, swangerskapkomplikasies, kongenitale geboortedefekte, kindersiektes, voorsiening vir spesiale sorg na aftrede, verband versekering, skuldversekering, voorkeurvergoedingsooreenkoms, sleutelpersoonversekering, koop en verkoopooreenkoms, versekering opsies, insurance options, Procon Versekeringsmakelaars, pensioen versekering, spaar vir 'n pensioen, pension, pensioen bydrae, income protection self employed, retirement investment plans, annuity, best income protection, impairment, unemployment insurance, gewaarborgde beleggings planne, siekte versekering, versekering vir die vrou, cancer insurance, mortgage protection insurance, retirement annuities, income insurance, smart insurance, life insurance, trauma insurance, disability insurance providers, disability benefits, trauma cover insurance, illness insurance, what is trauma insurance, wills, wills and estate, versekeringsmakelaars, versekering makelaars, insurance brokers, long term healthcare insurance, financial planning, best life insurance, life insurance, office insurance, laptop insurance, contents insurance, financial services, savings plan, aftree inkomste, uitkeerpolis, vroue versekering, kinder versekering teen siekte, insurance, loss of income insurance, disability income insurance, house insurance, car insurance, budget insurance, personal insurance, long term disability, inkomste verlies, life stages, procon insurance brokers, procon, Pretoria

Retirement

Old age care [LTC – Long Term Care] Are you going to sell the property and downsise to a smaller home or flat?  Evaluate your retirement plan and ensure that you have a sufficiently diversified portfolio to reduce risk. Bequeath some capital to beneficiaries.

Income Tax on income protection policies. Any income paid by these policies will be exempt from tax; this means that any income you receive from a claim will be paid to you tax-free. Any contributions you are making towards your retirement annuities qualify as a deduction from your taxable income.

financial, insurance, business, retirement plans, investments, wealth, disability, dreaded disease, short term, long term care, education, ongeskiktheid, employee, partnership, pension, critical illness, cancer, lewensdekking, life insurance, verlies van inkomste, spaarplan, studiepolis, trauma, versekering, short term insurance, endowment, uitkeer polis, kar versekering, procon brokers, procon versekeringsmakelaars, breast cancer, risk, divorce, single, getting married, buying a home, bond cover, estate, job, business insurance, tight budget, university, study, professional, pension fund, provident fund, preservation fund, motor versekering, vehicle insurance, lewensversekering, funksionele verlies, permanent of tydelik fisies of beroep ongeskik, gevreesde siekte, versekering spesifiek vir 'n vrou, swangerskapkomplikasies, kongenitale geboortedefekte, kindersiektes, voorsiening vir spesiale sorg na aftrede, verband versekering, skuldversekering, voorkeurvergoedingsooreenkoms, sleutelpersoonversekering, koop en verkoopooreenkoms, versekering opsies, insurance options, Procon Versekeringsmakelaars, pensioen versekering, spaar vir 'n pensioen, pension, pensioen bydrae, income protection self employed, retirement investment plans, annuity, best income protection, impairment, unemployment insurance, gewaarborgde beleggings planne, siekte versekering, versekering vir die vrou, cancer insurance, mortgage protection insurance, retirement annuities, income insurance, smart insurance, life insurance, trauma insurance, disability insurance providers, disability benefits, trauma cover insurance, illness insurance, what is trauma insurance, wills, wills and estate, versekeringsmakelaars, versekering makelaars, insurance brokers, long term healthcare insurance, financial planning, best life insurance, life insurance, office insurance, laptop insurance, contents insurance, financial services, savings plan, aftree inkomste, uitkeerpolis, vroue versekering, kinder versekering teen siekte, insurance, loss of income insurance, disability income insurance, house insurance, car insurance, budget insurance, personal insurance, long term disability, inkomste verlies, life stages, procon insurance brokers, procon, Pretoria

 Losing a Loved One

Understand the financial impact on the family. If you received death benefits, speak to your financial adviser about the best way to invest these. Review your risk cover and your will. Keep your bond if it is owned by you and your late spouse or life partner. You must not assume that a bond has to be cancelled and registered in the name of the surviving spouse or partner if an outstanding amount is still owed. If the bond on a property in a deceased estate is in the name of two spouses (and the bond is not settled in full by a life assurance policy), the surviving spouse may want to retain the bond as the sole mortgator, this can be done if an attorney does a substitution of the debtor application and if the estate has paid its portion and / or the surviving spouse can meet the affordability requirements of the National Credit Act. Funeral costs. Estate needs to be wound up. Personal loans and all other debts need to be settled. Bequeath some capital to beneficiaries.

Life Changing Events 

financial, insurance, business, retirement plans, investments, wealth, disability, dreaded disease, short term, long term care, education, ongeskiktheid, employee, partnership, pension, critical illness, cancer, lewensdekking, life insurance, verlies van inkomste, spaarplan, studiepolis, trauma, versekering, short term insurance, endowment, uitkeer polis, kar versekering, procon brokers, procon versekeringsmakelaars, breast cancer, risk, divorce, single, getting married, buying a home, bond cover, estate, job, business insurance, tight budget, university, study, professional, pension fund, provident fund, preservation fund, motor versekering, vehicle insurance, lewensversekering, funksionele verlies, permanent of tydelik fisies of beroep ongeskik, gevreesde siekte, versekering spesifiek vir 'n vrou, swangerskapkomplikasies, kongenitale geboortedefekte, kindersiektes, voorsiening vir spesiale sorg na aftrede, verband versekering, skuldversekering, voorkeurvergoedingsooreenkoms, sleutelpersoonversekering, koop en verkoopooreenkoms, versekering opsies, insurance options, Procon Versekeringsmakelaars, pensioen versekering, spaar vir 'n pensioen, pension, pensioen bydrae, income protection self employed, retirement investment plans, annuity, best income protection, impairment, unemployment insurance, gewaarborgde beleggings planne, siekte versekering, versekering vir die vrou, cancer insurance, mortgage protection insurance, retirement annuities, income insurance, smart insurance, life insurance, trauma insurance, disability insurance providers, disability benefits, trauma cover insurance, illness insurance, what is trauma insurance, wills, wills and estate, versekeringsmakelaars, versekering makelaars, insurance brokers, long term healthcare insurance, financial planning, best life insurance, life insurance, office insurance, laptop insurance, contents insurance, financial services, savings plan, aftree inkomste, uitkeerpolis, vroue versekering, kinder versekering teen siekte, insurance, loss of income insurance, disability income insurance, house insurance, car insurance, budget insurance, personal insurance, long term disability, inkomste verlies, life stages, procon insurance brokers, procon, Pretoria
financial, insurance, business, retirement plans, investments, wealth, disability, dreaded disease, short term, long term care, education, ongeskiktheid, employee, partnership, pension, critical illness, cancer, lewensdekking, life insurance, verlies van inkomste, spaarplan, studiepolis, trauma, versekering, short term insurance, endowment, uitkeer polis, kar versekering, procon brokers, procon versekeringsmakelaars, breast cancer, risk, divorce, single, getting married, buying a home, bond cover, estate, job, business insurance, tight budget, university, study, professional, pension fund, provident fund, preservation fund, motor versekering, vehicle insurance, lewensversekering, funksionele verlies, permanent of tydelik fisies of beroep ongeskik, gevreesde siekte, versekering spesifiek vir 'n vrou, swangerskapkomplikasies, kongenitale geboortedefekte, kindersiektes, voorsiening vir spesiale sorg na aftrede, verband versekering, skuldversekering, voorkeurvergoedingsooreenkoms, sleutelpersoonversekering, koop en verkoopooreenkoms, versekering opsies, insurance options, Procon Versekeringsmakelaars, pensioen versekering, spaar vir 'n pensioen, pension, pensioen bydrae, income protection self employed, retirement investment plans, annuity, best income protection, impairment, unemployment insurance, gewaarborgde beleggings planne, siekte versekering, versekering vir die vrou, cancer insurance, mortgage protection insurance, retirement annuities, income insurance, smart insurance, life insurance, trauma insurance, disability insurance providers, disability benefits, trauma cover insurance, illness insurance, what is trauma insurance, wills, wills and estate, versekeringsmakelaars, versekering makelaars, insurance brokers, long term healthcare insurance, financial planning, best life insurance, life insurance, office insurance, laptop insurance, contents insurance, financial services, savings plan, aftree inkomste, uitkeerpolis, vroue versekering, kinder versekering teen siekte, insurance, loss of income insurance, disability income insurance, house insurance, car insurance, budget insurance, personal insurance, long term disability, inkomste verlies, life stages, procon insurance brokers, procon, Pretoria

Rather than spending your extra cash, increase your monthly savings by the same percentage as your salary increase. I have lost my job. Understand what your options are and whether you need to draw from your pension, and what that means for your retirement. Find out if any of your policies include retrenchment cover which will cover your insurance or investment premiums.

Income Tax and “qualifying premiums on income protection policies”. You can take the payments for loss of income benefits into consideration as a tax free income for calculation of your income tax over and above any contributions (taxdeductible)  you are making towards your retirement annuities..

house insurance
aftreespaargeld

Divorce

Have at least a month’s maintenance or salary in a savings account. You should know exactly how much money you can spend each month by drawing up a budget. Change your will.  If you do not change it within 3 months of the divorce, your previous one will be considered valid in the event of your death. Change the beneficiary nominations on your Life cover, Pension Fund, etc. Ensure stability in the case of life changing circumstances by getting enough life and disability cover. Live in a house that suits your new budget and lifestyle. Make sure you have a Medical Aid or a Hospital Plan. Live your life.

Income Tax on income protection policies. Any income paid by these policies will be exempt from tax; this means that any income you receive from a claim will be paid to you tax-free. Any contributions you are making towards your retirement annuities qualify as a deduction from your taxable income.

cancer insurance,financial, insurance, business, retirement plans, investments, wealth, disability, dreaded disease, short term, long term care, education, ongeskiktheid, employee, partnership, pension, critical illness, cancer, lewensdekking, life insurance, verlies van inkomste, spaarplan, studiepolis, trauma, versekering, short term insurance, endowment, uitkeer polis, kar versekering, procon brokers, procon versekeringsmakelaars, breast cancer, risk, divorce, single, getting married, buying a home, bond cover, estate, job, business insurance, tight budget, university, study, professional, pension fund, provident fund, preservation fund, motor versekering, vehicle insurance, lewensversekering, funksionele verlies, permanent of tydelik fisies of beroep ongeskik, gevreesde siekte, versekering spesifiek vir 'n vrou, swangerskapkomplikasies, kongenitale geboortedefekte, kindersiektes, voorsiening vir spesiale sorg na aftrede, verband versekering, skuldversekering, voorkeurvergoedingsooreenkoms, sleutelpersoonversekering, koop en verkoopooreenkoms, versekering opsies, insurance options, Procon Versekeringsmakelaars, pensioen versekering, spaar vir 'n pensioen, pension, pensioen bydrae, income protection self employed, retirement investment plans, annuity, best income protection, impairment, unemployment insurance, gewaarborgde beleggings planne, siekte versekering, versekering vir die vrou, cancer insurance, mortgage protection insurance, retirement annuities, income insurance, smart insurance, life insurance, trauma insurance, disability insurance providers, disability benefits, trauma cover insurance, illness insurance, what is trauma insurance, wills, wills and estate, versekeringsmakelaars, versekering makelaars, insurance brokers, long term healthcare insurance, financial planning, best life insurance, life insurance, office insurance, laptop insurance, contents insurance, financial services, savings plan, aftree inkomste, uitkeerpolis, vroue versekering, kinder versekering teen siekte, insurance, loss of income insurance, disability income insurance, house insurance, car insurance, budget insurance, personal insurance, long term disability, inkomste verlies, life stages, procon insurance brokers, procon, Pretoria
Procon. Insurance. Versekering. Insurance Broker. Versekeringsmakelaar. Car insurance. Kar versekering. Spaarplan. Savings plan. Beleggings. Investments. Annuiteit. Annuity. Pretoria
financial, insurance, business, retirement plans, investments, wealth, disability, dreaded disease, short term, long term care, education, ongeskiktheid, employee, partnership, pension, critical illness, cancer, lewensdekking, life insurance, verlies van inkomste, spaarplan, studiepolis, trauma, versekering, short term insurance, endowment, uitkeer polis, kar versekering, procon brokers, procon versekeringsmakelaars, breast cancer, risk, divorce, single, getting married, buying a home, bond cover, estate, job, business insurance, tight budget, university, study, professional, pension fund, provident fund, preservation fund, motor versekering, vehicle insurance, lewensversekering, funksionele verlies, permanent of tydelik fisies of beroep ongeskik, gevreesde siekte, versekering spesifiek vir 'n vrou, swangerskapkomplikasies, kongenitale geboortedefekte, kindersiektes, voorsiening vir spesiale sorg na aftrede, verband versekering, skuldversekering, voorkeurvergoedingsooreenkoms, sleutelpersoonversekering, koop en verkoopooreenkoms, versekering opsies, insurance options, Procon Versekeringsmakelaars, pensioen versekering, spaar vir 'n pensioen, pension, pensioen bydrae, income protection self employed, retirement investment plans, annuity, best income protection, impairment, unemployment insurance, gewaarborgde beleggings planne, siekte versekering, versekering vir die vrou, cancer insurance, mortgage protection insurance, retirement annuities, income insurance, smart insurance, life insurance, trauma insurance, disability insurance providers, disability benefits, trauma cover insurance, illness insurance, what is trauma insurance, wills, wills and estate, versekeringsmakelaars, versekering makelaars, insurance brokers, long term healthcare insurance, financial planning, best life insurance, life insurance, office insurance, laptop insurance, contents insurance, financial services, savings plan, aftree inkomste, uitkeerpolis, vroue versekering, kinder versekering teen siekte, insurance, loss of income insurance, disability income insurance, house insurance, car insurance, budget insurance, personal insurance, long term disability, inkomste verlies, life stages, procon insurance brokers, procon, Pretoria

Any product information [legal and / or technical] on this webpage is subject to change from time to time. This webpage is a summary of some financial products / different product features and is not to be construed as advice by Procon Insurance Brokers. Any recommendations made must take into consideration your specific needs and personal circumstances. Procon.  Insurance.

Enige produk inligting [wetlik en / of tegnies] op hierdie webblad is van tyd tot tyd aan verandering onderhewig. Hierdie webblad is ’n opsomming van sommige finansiële produkte / verskeie produkte se kenmerke en moet nie as advies deur Procon Versekeringsmakelaars beskou word nie.  Enige aanbevelings wat gemaak word, moet jou spesifieke behoeftes en persoonlike omstandighede in ag neem. Procon. Versekering